Tuskoop Tüketim Kooperatifi Resmi Web Sitesi

Tuskoop Genel Kurul İlanı

İLAN                                                  

          Yönetim kurulu toplanarak 2022 yılına ait olağan genel kuruluna aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25.05.2023 tarihinde saat 13.00 da İstiklal mah. Yalaman. Sk. Latif bey. Apt. No:1 Kat:2 daire:3 Odunpazarı/Eskişehir adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 02.06.2023 Cuma günü saat 16.00 da aynı adreste yapılacaktır.Tüm ortaklarımıza ilan olunur.

GÜNDEM    :

1-Açılış ve yoklama

2-Divan teşekkülü, saygı duruşu ve istiklal marşı.

3-Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması.

4-2022 YılıYönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5-2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.

6-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi

7-2022 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun ibrası

8-ESKO üst birlikten ayrılma kararının görüşülmesi

9-KooperatifinTasfiyesinin görüşülmesi

10-Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu Tasfiye Kurulu seçilmesi

11-2023 Yılı tahmini bütçesinin ve çalışma Programının görüşülerek  karara bağlanması.

12-Dilek ve temenniler

13- Kapanış.

 

TÜM UÇAK MOTOR SAN.ÇALIŞANLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

Yayın Tarihi: 24.04.2023